maandag 28 januari 2013

Hoe zorg ik voor de juiste voedingsbodem voor mijn hoogbegaafde puber?


De pubertijd is een overgangsfase naar volwassenheid, een woelige periode waarin bestaande patronen verschuiven. Pubers zijn minder afhankelijk geworden van hun ouders en richten zich veel meer dan voorheen op hun leeftijdgenoten. Dit betekent dat je hun gedrag en ideeën alleen nog kunt beïnvloeden vanuit authentiek contact en wederzijds respect.

Voor authentiek contact en wederzijds respect is het van belang om je bewust te zijn van je eigen drijfveren en blokkades en hoe je die (vaak onbewust) doorgeeft aan je kinderen.

Collega Nicoline van der Heijden verwoordt dit mooi als ze vertelt over haar eigen leerproces.


"Opvoeden; Op zoek naar de juiste voeding.
Woorden hebben naast een betekenis vaak ook een gevoelswaarde. 
Zo heeft het woord opvoeden voor mij een negatieve bijklank doordat het verbonden is aan woorden als: disciplineren, oordelen, bestraffen, macht uitoefenen, beter weten, verwijten. Dit heeft weer alles te maken met de manier waarop ik het aandeel van mijn vader in mijn opvoeding, vooral de pubertijd, heb ervaren. 
Om iets van het gedrag van mijn vader te begrijpen ga ik terug in zijn geschiedenis. 
Mijn vader werd geboren in 1918 in een arm arbeidersgezin dat 6 kindermonden te voeden had. Mijn vader was slim en hield van leren. Aan het einde van de basisschool kwam de ‘hoofdonderwijzer’ thuis langs om mijn opa ervan te overtuigen dat hij mijn vader naar het gymnasium moest laten gaan. Een weg van leren en ontwikkelen lag voor hem open. Mijn opa zei alleen: ‘dat is niet voor ons soort mensen’. Daar moest mijn vader het mee doen en dat verklaart veel van de houding waarmee hij de opvoeding van mijn broer en mij ter hand nam. Alleen waren de tijden inmiddels drastisch veranderd. Mijn broer en ik werden geboren in de jaren zestig in een intellectueel gezin dat geen geldzorgen had. De samenleving zinderde van nieuwe geluiden zoals vrijheid, creativiteit, gelijkwaardigheid. Wij waren ook slim en hadden daarnaast nog wat andere talenten die meer in de creatieve richting zaten en waar, in ieder geval mijn aandacht , meer naar uitging. Mijn vader kon zich niet voorstellen dat je met onze capaciteiten niet naar het gymnasium zou gaan. Mijn broer heeft het nog een jaartje geprobeerd maar ‘zakte toch af’ naar het VWO en leek ook daar af te zakken. Ieder jaar met zijn hakken over de sloot. Mijn vader en broer belandden in een jarenlange schoolprestatie oorlog. Geen goede cijfers had consequenties voor de krantenwijk, uitgaan en zo nog wat meer dingen. Allemaal ‘voor zijn eigen bestwil’. Mijn broer verzette zich tegen deze aanpak door overal tegenin te gaan. Waar mijn broer rebelleerde koos ik voor een andere strategie. Deze bestond er juist uit zo min mogelijk wrijving op te roepen. Ik oefende in onzichtbaar
zijn en deed netjes mijn best. Van een intrinsieke leerprikkel was geen sprake. Mijn goede cijfers waren een vrijbrief om met rust gelaten te worden. Onze vader had, dat weet ik zeker, het beste met ons voor. Alleen projecteerde hij zíjn verlangens en wensen op ons. Door de manier waarop hij dat deed kregen wij het gevoel dat we er zelf niet toe deden. Of we zelf niet konden beslissen over belangrijke zaken in ons eigen leven. We voelden ons niet gezien en niet gehoord. 
Toen ik zelf moeder werd merkte dat ik soms dingen uit mijn eigen opvoeding kopieerde; zaken die me in mijn eigen opvoeding hadden gekwetst of gestoord. Woorden gesproken voor ik er erg in had en reacties gegeven zonder er bij na te denken. 
Ik ging me verdiepen in de invloed van gedrag van ouders en leerkrachten op de groei en ontwikkeling van kinderen. Nu geef ik vanuit de kennis en inzichten die ik heb opgedaan tijdens mijn opleidingen in Systemisch Werk, Transactionele Analyse en Logosynthese trainingen aan ouders en leerkrachten waarin ik werk met de vraag: Hoe kunnen we onze eigen, vaak onbewuste gedragspatronen, gericht op eigen overleven, ombuigen naar beïnvloedingsstrategieën die er op gericht zijn onze kinderen te laten groeien vanuit zelfbewustzijn. 
Ook voor mezelf blijft dat nog dagelijks een spannend en machtig interessant gebied. En ook in mijn rol van trainer sta ik telkens voor dezelfde uitdagende vraag die iedere ouder en leerkracht bezighoudt: Hoe zorg ik voor de juiste voedingsbodem waardoor de ander kan gaan groeien vanuit zijn kern.”
Nicoline v.d. Heijden; trainer, coach en acteur.


Nicoline en ik geven samen trainingen aan ouders van hoogbegaafde pubers om hen verder te helpen in hun zoektocht naar de juiste voedingsbodem. Na deze 2-daagse training heb je meer inzicht in het gedrag van je hoogbegaafde puber en ben je in staat hier op een positieve manier invloed op uit te oefenen.

De volgende trainingen zijn op zondag 24 maart & 21 april 2013 en op zondag 13 oktober & 10 november 2013. Klik voor meer informatie op http://buromare.nl/training-opvoeden-van-hoogbegaafde-pubers

Als je de ideeën uit dit bericht waardevol vindt dan kun je ze helpen verspreiden via de buttons onder aan de pagina. Samen bouwen we aan een prettig passend opvoedingsklimaat voor hoogbegaafde kinderen.

Hartelijke groet,
Marieke van der ZeeGeen opmerkingen:

Een reactie posten